top of page

Acerca de

Privacyverklaring

Opgefrist Retreat vindt jouw privacy en de bescherming van jouw gegevens erg belangrijk. We willen open en transparant zijn over wat wij doen met jouw persoonsgegevens door middel van deze Privacyverklaring.

Opgefrist Retreat, gevestigd aan Alberdingk Thijmstraat 10, 2032 XJ in Haarlem en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 63675714 is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die jij verstrekt zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Opgefrist Retreat bepaalt welke persoonsgegevens verwerkt worden, waarom en voor hoe lang. 

 

Persoonsgegevens 

Opgefrist Retreat verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Bankrekeningnummer;

 • Gebruikersnaam;

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze webshop aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

 • Internetbrowser en apparaat type.

 

Opgefrist Retreat heeft niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. We willen jou er op wijzen om geen (onnodige) gegevens met ons te delen in open invulvelden, zoals gegevens over je gezondheid. Mini Labels heeft niet als doel om gegevens van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar te verzamelen, tenzij de ouders of voogd van het kind hiervoor toestemming hebben gegeven. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld van een bezoeker die jonger is dan 16 jaar, dan kan je contact met ons opnemen.   

Grondslagen voor de verwerking

 

Opgefrist Retreat verwerkt jouw persoonsgegevens altijd op grond van een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: wij verwerken je persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een koopovereenkomst. 

 • Toestemming: wij verwerken je persoonsgegevens als je daarvoor een specifiek doel toestemming voor hebt gegeven. 

 • Wettelijke verplichting: wij verwerken je persoonsgegevens als we daartoe op basis van de wet verplicht zijn zoals het bewaren van je persoonsgegevens voor de Belastingdienst.

 

Doelen van de verwerking

Opgefrist Retreat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jouw boeking en betaling te kunnen afhandelen;

 • Om jou een nieuwsbrief te kunnen versturen;

 • Om jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

 • Om je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten;

 • Om de website te optimaliseren;

 • Om diensten af te stemmen op jouw behoefte;

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals voor onze belastingaangifte.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Opgefrist Retreat bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Er is geen vaste bewaartermijn die we aan alle soorten gegevens kunnen meegeven, omdat dit per doel kan verschillen. Op basis van de Algemene Wet inzake Rijksbelasting zijn wij verplicht om betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Opgefrist Retreat verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voorbeelden hiervan zijn het delen van de noodzakelijke gegevens met de Belastingdienst. 

 

Beveiliging van gegevens

Opgefrist Retreat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om deze zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die rekening houden met de stand van de techniek. Hiermee proberen we misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies

Opgefrist Retreat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring op onze website verbeteren. Daarnaast kan Opgefrist Retreat dankzij cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak de website door bezoekers wordt bezocht. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

De website van Opgefrist Retreat maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

- Functionele cookies
Om de website zo goed mogelijk te laten werken, gebruiken wij functionele cookies.

- Analytische cookies
Deze cookies meten en analyseren de informatie over het gebruik van de website, zodat gekeken kan worden waar deze verbeterd kan worden. Hieronder vallen ook de privacy vriendelijk ingestelde cookies van Google Analytics, zodat jouw IP-adres wordt geanonimiseerd. Hierdoor kunnen deze gegevens niet worden gebruikt voor andere diensten van Google en ook niet worden gedeeld met derden. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opgefrist Retreat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Om één van deze rechten uit te voeren kun je een verzoek sturen via info@opgefrist.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Opgefrist Retreat wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Wijzigingen

Opgefrist Retreat behoudt het recht om de Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de Privacyverklaring zal altijd op deze website te vinden zijn. We raden je aan om deze Privacyverklaring op wijzigingen te controleren. Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 november 2021 .

Contact
Voor vragen en of klachten kan je contact met ons opnemen via info@opgefrist.com. 

bottom of page